Blinda Vargens värdshus. Nätt och jämnt har det överlevt två krig och ett otal ägare. Vissa säger till och med att det har en förbannelse över sig – om man nu tror på sånt. Nu har det än en gång blivit dags för det gamla värdshuset att byta händer. Faramès av Rak al Hina, son av de solbrända slätterna, har tillsammans med sin trogna personal försökt hålla värdshuset flytande, men fattiga tider och misstro mot Rakkharier i Lenori har gjort det näst intill omöjligt.

Därför har han annonserat om att värdshuset söker nya investerare – eller kanske ny ägare helt och hållet. Förvånansvärt många svar anhölls från oväntade håll och nu har intressenterna blivit injudna för den finaste affärsmiddagen som värdshuset sett på otaliga år! Som den Hinean värden är vill han visa sitt etablissemang från sin bästa sida, särskilt som det lär vara den sista kvällen som värdshuset är hans.

Det lär bli en speciell kväll då värdshuset nu intas av fint folk – varav vissa rest ända från bortom landsgränserna - och alla har de olika planer för värdshusets framtid. Vissa har ädla syften, medan andra är beredda att spela smutsigt för att få sin vilja igenom. Det är inget enkelt val som de nuvarande ägarna har framför sig, men faktum kvarstår – vid kvällens slut måste en eller flera nya ägare utses.

Måtte förbannelsen vara mer vänligt inställd till dem. Om man nu tror på sånt.

• LAJVET BLINDA VARGEN •

Blinda Vargen är inte så mycket ett värdshuslajv som ett lajv om ett värdshus. Kärnan i lajvet består av affärsspelet mellan de olika grupperna som vill ta över värdshuset för sina egna syften – förhandling, köpslående, lögner och avtal – allt centrerat kring en fin affärsmiddag. I slutet kommer en eller flera grupper i samarbete att stå som segrare, och därmed få ta över värdshuset.

Men eftersom alla spelare inte är s.k. gamists eller tilltalas av förhandlingsspel så kommer det även gå att spela besökare på värdshuset – vanligt folk som inte är inblandade i affärsförhandlingarna, men ändå kan ha något att bidra (extra information, personliga motiv som tangerar eller kan utnyttja förhandlingarna, etc). Dessa besökarroller kan spela mer avslappnat och satsa mer på stämning om så önskas.

Målet är att få dessa två speltyper att flyta sida vid sida för en rikare upplevelse, där spelare från vardera “sida” kan välja hur mycket de involverar sig i den andra.

OBS : De s.k. entreprenörsrollerna har en något högre deltagaravgift, eftersom de får delta i en lite bättre middag som del av affärsförhandlingarna. Övriga deltagare får nog ät- och drickbart under lajvets gång, men inte av samma kaliber.

OBS 2 : Därtill är det önskvärt att (åtminstone) en ungefärlig balans av 60-65% / 35-40% mellan entreprenörsrollerna/besökarrollerna uppnås. Om det visar sig att det blir för stor andel besökarroller så måste lajvet omvärderas.

• Vad behöver jag läsa? •

Till en början kan det nämnas att denna hemsida kommer att få små uppdateringar nu som då - men huvudparten av den relevanta informationen finns online redan. Små förändringar av informationsstrukturen kan även ske.

Målet är att ha all relevant information för lajvet samlat på denna sida - de som är bekanta med projektet och lajvvärlden från tidigare är väl medvetna om den mängd av bakgrundsinformation som finns för världen, men denna har bantats ner kraftigt för detta lajv. Informationen på hemsidan är dock begränsad till den allmänna information som är bra för alla att veta – resterande information kommer att skickas separat till spelare för att det ska vara enklare att hålla reda på vad man behöver läsa.

Därför så rekommenderas det att deltagare läser igenom all information som publicerats här - med det undantag att designinformationen (se nedanför) som är mindre relevant för de som endast spelar besökare och sektionen Extra material som kommer att samla sådant material som är antingen fördjupad information eller stämningsmaterial.

• Designen •

Som tidigare nämnts består designkärnan i detta lajv av ett förhandlingsspel mellan de olika grupper av intressenter och entreprenörer som besöker Blinda Vargen denna kväll. För att ge detta en bättre spelgrund kommer ett resurssystem att användas, där varje grupp har olika tillgång till finanser, arbetskraft, kontakter och specialresurser (tänk sällsynta brygder, vapen, etc) – varav alla är av vikt för att kunna uppnå sina mål. Därtill kommer etiska grunder att spela en stor roll, eftersom värdshusfolket och särskilt ägaren är ovillig att sälja till sådana som avser bedriva skumraskaffärer.

Det är planerat så att ingen kommer att kunna köpa värdshuset rakt av genom att helt enkelt bjuda mer än alla andra, utan ett visst förhandlingsspel mellan grupperna kommer att krävas (såtillvida att det inte sker en konspiration för att tvinga ägarna att acceptera ett lågt pris). Därtill kan nämnas att det kommer att finnas en viss procedur för affärsförhandlingarna, eftersom det hela sköts på ett regelrätt Hineanskt sätt.

Lajvet kommer att äga rum utan uppehåll, men är så att säga uppdelat i tre olika skeden:

• Introduktionsskedet
Besökarna anländer till stället, introduceras för varandra och framför sina första bud och intentioner till ägarna. Förhandlingar med andra grupper kan påbörjas enligt eget tycke.

• Middagen
Mat serveras för entreprenörsgästerna, och blandat socialt spel/förhandligar sker kring middagsbordet.

• Slutförhandlingar
Sista förhandligar mellan grupperna, varpå slutgiltiga bud lämnas till ägarna. Därefter tas ett beslut gällande vilken grupp eller gruppkoalition som kommer att bli den nya ägaren till värdshuset. Lajvet fortsätter en liten stund efteråt.

Under alla dessa skeden är det fritt upp att kommunicera och förhandla mellan grupperna, som inte alla kan se öga till öga. Politiska och etiska motsättningar är bara början – men ett kreativt sinne kan säkerligen bilda allianser som gör det mer sannolikt att man står som slutgiltig ägare. Frågan är bara vem man kan lita på. För risken finns alltid att den andra sidan lovar mer än de slutligen ger.

Resurssystemet kommer att utgöras av en samling kuvert, färgkodade enligt grupp. Dessa representerar de finanser, kontaker, arbetskraft och specialresurser gruppen har att förhandla med. Men inuti dessa kuvert finns även en beskrivning på exakt vad det är man i slutändan får, och dessa öppnas inte förrän lajvet är slut. Om någon t.ex. lovat ordentlig arbetskraft i utbyte mot betalning kan det i slutändan visa sig att kuvertet visar att det mest var en bunt slashasar och slarvare som dök upp. Därför kommer det att finnas en viss strategi i inte bara vem man gör avtal med, utan även vad man i slutändan ger dem. För allt har konsekvenser...

Noggrannare detaljer och beskrivning gällande detta system kommer att publiceras senare.

• Spelledning •

Zacharias Holmberg - Designer och författare
Pia Sjöberg - Logistik & praktiskt
Jo Granvik - Matansvarig
Fredrik Westblom - Spelledarassistent

Kontakt: zacharias.b.holmberg gmail

Blinda Vargen (Skymningstimmen, 2008)