PÅ SVENSKA * IN ENGLISHNärpesordlista

Här följer en kort lista av exempel på Närpesdialekten. Även om det är fullt tillåtet att använda termerna in-game så är de inte obligatorisk kunskap.

Tövel - Klant
Schlaker - Lata sig/Latmask
Jöuk dynjon - Prata skit
Pojk/gröbb - Pojke/flicka
Schenn/tide - Här/där
Klepp - Barn
Lame - Tillsammans med
Jökel - Skämta
Holest - Ordentligt
Hlåsarin/Dåkarin - Bra (Det är hlåsarin med kaffe)
Gåråt - Smutsig
Löypåt - Löjlig

Hydron - Hydran
Gaaman - Gamar
Rökorpan - Rödkorpar
Östgaasin - Östgas
All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.