PÅ SVENSKA * IN ENGLISHDet skarpa ljuset från en ficklampa skar som en kniv genom mörker som vilat i åratal. Rummet var ett enda kaos, förstört av ett infallet tak vars bräder spretade ur skuggorna som taggiga ben hos någon illvillig best. I dörröppningen stod en figur med tjocka, lappade kläder och en liten pilbåge hängande på ryggen. Ansiktet var täckt med skyddsglasögon och en halsduk som täckte munnen och näsan. Hennes namn var Anna och hon ville bort härifrån så snabbt som möjligt.

Hon steg in i rummet försiktigt, med blicken fäst på det som återstod av taket. Huset hade rasat in av snö och hon hade verkligen ingen lust att bli begravd här tillsammans med gamla porträtt och förmultnade möbler. Tillsammans med Roj och Håkan hade hon blivit utskickad för att hämta mer spik till lägret och det här var det bästa stället i närheten. Plötsligt kände hon en stickande, sur lukt som gav henne gåshud. Östgas. Nu? Här? Hennes filter skulle inte hålla länge till. För säkerhets skull tog hon sin varningsvissla, blåste hårt och drog på sig sin skyddsmask så snabbt hon kunde. Förhoppningsvis hade de andra hört det i tid.

Med hammare i högsta hugg skred hon till verket och började dra ut spik från bräder, tills hon hade en påse full. Hon vågade inte ta av sig masken än, ifall gasen fortfarande inte drivit bort, utan lade undan sina verktyg och började ta sig ut igen. Det var då som ficklampans sken fångade något i hörnet av rummet. En ihopkrupen skepnad, gömd i mörkret. En kall kår gick längs mer ryggen på henne då hon långsamt gick närmare. En kropp. En människa. Död. Men döden var hon van vid, den skrämde henne inte. Men om liket hade varit smittat... Hon tog en avbruten list och puffade till liket, som föll till sidan. Plötsligt såg hon dess svartspruckna hud och de skarpa utslagen och hennes hjärta stannade. Hydran. Hur kunde hon varit så oförsiktig, hon hade varit oskyddad i samma rum som en smittad kropp. Hon kände sig spyfärdig och en skarp smärta skar genom bröstet på henne. Vad i helvete skulle hon göra nu?


Vintervind

Året är 2102 i Österbotten. För 60 år sedan gick vårt samhälle under, då en okänd och våldsamt dödlig parasit började spridas. Kaoset som massdöden orsakade förvärrades av en rad krig och väpnade konflikter och till slut var katastrofen ett faktum. Mänskligheten var nära att gå under, men envishet, samarbete och en hel del tur gav överlevarna en ny chans. Små samhällen börjar sakta ta form och trots att den gamla världen inte är mer än ett minne hos en gammal generation så finns det ett hopp om en bättre framtid.

Men i en liten bosättning i Pörtom står man inför ett svårt uppbrott. I åratal har man bott tillsammans och strävat för en gemensam överlevnad. Nu vill en stor del av lägret ge sig av, antingen på grund av rädsla eller för att de drömmer om något bättre än det de har. En lika stor del av lägret vägrar lämna sitt jämförelsevis säkra hem för vaga löften och drömmar. De går alla mot ett smärtsamt avsked, frågan är exakt hur smärtsamt det blir...

Ett lajv om avsked och uppbrott

Vintervind är i grund och botten ett lajv om gemenskap och om vad som händer när denna bryts sönder. Lajvet kommer att utmana spelare att verkligen slänga sig in i ett emotionellt spel där relationerna karaktärer emellan står i centrum.

Centrala element i lajvet är vad som händer med de mänskliga relationerna då man skiljs åt som grupp. Vad händer då någon som står dig väldigt nära ger sig av och du inte kan följa med? Vad händer med vänskapsband då man måste dela upp resurser såsom mat, vatten, ammunition, vapen och annan utrustning som är livsviktig för var och ens överlevnad? Vad händer då oumbärlig kunskap går förlorad, då vissa personer försvinner?


Photos by Jacob Åberg

Lajvdesign

Då det gäller lajvets design finns ett par speciella saker att nämna:

- Nästan samtliga karaktärer kommer när lajvet börjar att veta ifall de kommer att stanna eller ge sig av. Detta betyder inte att de behöver ha samma linje genom hela lajvet, men det är det som karaktären har att spela på och utvecklas mot (40 % stannar, 40 % ger sig av, 20% är obestämda). Detta beslut existerar för att ge en bättre grund att spela på ochför att bygga mot ett mer gripande avslut på lajvet.

- Total transparens. Det kommer inte att finnas information som hålls hemlig för deltagarna, och deltagarna uppmanas att vara öppna med sin roll för att kunna skapa bättre spel tillsammans.

- Trots att Hydran (parasiten) är ett stort element i världen kommer ingen på detta lajv att vara smittad. Man kan fortsättningsvis spela på rädslan för att någon har blivit smittad, men det bör inte ta över lajvet.

- Under lajvets gång kommer ett gaslarm att ske, då spelare så snabb som möjligt antingen måste ta på sig andningsskydd, eller sätta sig i säkerhet på annat sätt. Tidpunkten kan komma när som helst och målet är att skapa en spänningskänsla och återge en osäker omgivning. Ingen kommer dock att dö eller skadas på grund av detta och larmet tar upp 5-10 minuter av speltiden.

- Lajvet kommer att utspela sig i tre akter av varierande längd.

AKT I : Under den första akten kommer lägret fortfarande att vara enhetligt och akten kommer att gestalta stunden då den första personen säger att de tänker ge sig av.

AKT II : Under den andra akten har en tid gått och fler personer har beslutat att de ska ge sig av. Stämningen i lägret börjar vara mer spänt och de första problemen med hur man ska dela upp resurserna har orsakat konflikter.

AKT III : Kvällen/morgonen före avskedet. Känslorna och konflikterna går heta och man vacklar mellan upprördhet och sentimentalitet. Problemen med hur saker ska delas upp har fortfarande inte lösts och många vägrar kompromissa, antingen av rädsla omsin egen överlevnad, eller för att de inte kan hantera situationen. Akten och lajvet slutar med att gruppen ger sig av.

Mellan varje akt kommer det att ges tid för deltagarna att diskutera hur deras relationer har utvecklats.

- Lajvets effektivitet bygger till stor del på att spelare ger sig in i ett starkt emotionellt spel, där man bygger mot dramatisk konflikt snarare än bekväma lösningar. Fråga dig själv hurdant emotionellt spel du vill ha med dina medspelare och satsa hårt under själva lajvet.

- Workshopen kommer att fokusera på att skapa starka karaktärsband, maktdynamik, lägerkultur och en gemensam historia. Det rekommenderas starkt för alla deltagare att delta i workshopen.

Kontakt & teamet

Om du har frågor, eller behöver kontakta oss, maila zacharias.b.holmberg at gmail.

Teamet:
Projektledare : Zacharias Holmberg
Spelledarassistent : Pia Sjöberg
Matansvaring : Jo Granvik


Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f.
All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.