PÅ SVENSKA * IN ENGLISHStämningsmaterialPhotoshoot #1 - Fotograf: Zacharias Holmberg
Photoshoot #2 - Fotograf: Irene Oliver Puerta

Photoshoot #3 - Fotograf: Zacharias Holmberg
Photoshoot #4 - Fotograf: Jacob Åberg
Photoshoot #5 - Fotograf: Jacob Åberg
Gamen - Del 1 / Dialog på närpesiska
Stämningstext om en ensam vandrare i Österbotten.All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.