PÅ SVENSKA * IN ENGLISHLajvets praktiska utförande

Plats : Kajane, Pörtom
Deltagaravgift : 20€ för Eloria-medlemmar / 30€ icke-medlemmar
Lajvspråk : Svenska & engelska

7:e juli : Anmälningen öppnar
31: augusti-1:a september : Workshop - Icke obligatorisk men högt rekommenderad
5-6:e oktober : LajvetKläder

Då det gäller kläder för lajvet så är kraven rätt låga då det gäller material och utseende. Vad man bör komma ihåg dock, är att eftersom inga nya kläder tillverkats på över 60 år, så är utbudet väldigt litet. Man tar det man hittar och det som passar något så när.

Allt som oftast favoriseras praktiska, hållbara kläder, såsom kläder avsedda för byggarbete, militärkläder och liknande. Därtill bör kläderna vara varma, dels för att det hjälper överlevnaden och dels för att man inte vill frysa under lajvet. Vad gäller utseendet så kan spelare mycket gärna basera sin klädsel på det arbete som de utför i lägret. Kom dessutom ihåg att i princip allt du äger och har är lappat och fixat många gånger om, vilket väldigt gärna får synas.

Kom dock ihåg att det är viktigare att kläderna går bra att lajva i än att de är postapoc-realistiska. Ingen vill gå utan ordentliga skor i oktobervädret...

Utrustning

Varje lajvare behöver tänka på att ta med sig sovsaker, en ficklampa och något smått som de kan äta ifall de blir hungriga under tiderna mellan att mat serveras. Det är också bra att ha med lite extra vatten för egen del.

Lajvplatsen

Lajvplatsen Kajane i Pörtom är ett vildmarkscenter med små stugor i anslutning till en vandringsled. Centret består av en huvudstuga (uppvärmd med ved) med två små rum och ett loft där spelare kan sova på madrasser. Vid sidan av denna finns en liten stuga med fyra sovplatser. Där finns även en bastubyggnad med två sovplatser. Utöver detta finns två grillplatser, en öppen och en till grillplats under tak. Vi kommer även att nyttja lite av skogsområdet runtom.

Rekvisita

Vad gäller rektvisita så är det fritt fram för spelare att vara så kreativa och påhittiga som de vill. Några saker att tänka på, dock:

Inga eldvapen bör medtas. Detta för att brukbara eldvapen är fåtaliga, så spelledningen ordnar de få vapen som finns på lajvet. Latexknivar är ett undantag.

Tänk på hur du vill skydda dig mot Östgas. För att undvika obehag så kommer spelare inte att behöva bära gasmask, utan det räcker att ha tygskydd i form av halsduk/scarf. Men gasmask är det “bästa” skyddet och rekommenderas varmt (men en gasmask ger inte några bonusar under lajvet)

All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.