PÅ SVENSKA * IN ENGLISHAnmälningsprocessen

Anmälningen har stängt eftersom alla roller är tagna, men man kan intresseanmäla sig och då läggs man i kö för lediga platser. Anmälan är öppen fram till den 18:e augusti kl. 23.59.


Anmälningsformuläret behöver följande information:

Namn
Telefonnummer
Email
Födelsedatum -
Diet - Eventuella allergier eller andra matbehov
Deltagande i workshopen - Om du tror att du kan delta i workshopen

Karaktärsval 1 - Ditt förstahandsalternativ
Karaktärsval 2 - Ditt andrahandsalternativ
Karaktärsval 2 - Ditt tredjehandsalternativ
Övriga önskemål - Eventuella önskemål du har utöver de andra fälten


KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG


Betalningsinformation

Nedan följer uppgifter för betalningen av deltagaravgiften. Din avgift bör vara betalad 31:a augusti 2019, i övrigt fall ges din plats till den första i kö för reservplatser. Skicka gärna ett screenshot av betalningen via mail till zacharias.b.holmberg at gmail ifall du vill vara säker på att betalningen registrerats.

Deltagaravgift: 20€ Eloria-medlemmar / 30€ Icke-medlemmar

(se här för mer information)
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf
Referensnummer: 16078

Karaktärslista

Nedan följer en lista på arbetsuppgifter som man kan anmäla sig till. Tagna roller är märkta med rött.

Karaktärerna finns redan publicerade på Google Drive.

Anders / Andrea - Byggare/reparerare - "Hammrarin"
Bygger enkla konstruktioner och ser till att lägrets byggnader får underhåll. Lägrets sociala ledare.

Robert / Ramona - Kemist - "Kemistin"
Blandar användbara salvor och kemikalier, samt ännu viktigare, antiseptiska medel.

Gun - Kock - "Kokarin"
Ansvarar för matlagningen.

Ann / Antti - Odlare 1 - "Gräftarin"
Sår, odlar och skördar enkla grödor.

Becka / Benny - Odlare 2 - "Såarin"
Sår, odlar och skördar enkla grödor.

Moa / Markus - Fiskare - "Fiskarin"
Fångar fisk för lägrets behov.

Wera / Wille - Plockare/kockassistent - "Plockarin"
Plockar bär, rötter och annat användbart ur skogen och hjälper kocken.

Nynäs - Jägare - "Jaktarin"
Jagar vilt för mat och päls tillsammans med Fångaren.

Dan / Daniela - Mekaniker - "Skruvarin"
Håller lägrets cyklar i skick och arbetar på designer för utrustning till lägret.

Petra / Paul - Läkare - "Plåstrarin"
Rengör och syr sår, sätter brutna ben och försöker hålla folk vid liv.

Jones - Kvartersmästare - "Räknarin"
Har hand om att ha koll på lägrets tillgångar och allas behov. Dirigerar bärgningsgruppen gällande vad lägret behöver. Lägrets administrativa ledare.

Mick - Bärgare 1 - "Kartläsarin"
Beger sig bort från lägret för att samla nödvändigt material som lägret har behov av. Syskon till Nina. Spelare kan vilja anmäla sig i par.

Nina / Niklas - Bärgare 2 - "Samlarin"
Beger sig bort från lägret för att samla nödvändigt material som lägret har behov av. Syskon till Mick. Spelare kan vilja anmäla sig i par.

Jules - Bärgare 3 - "Rivarin"
Beger sig bort från lägret för att samla nödvändigt material som lägret har behov av.

Mats / Maria - Vaktchef - "Vaktis"
Planerar och övervakar lägrets säkerhet och ser till att folk håller lägrets utrustning och sig själva säkra. Lägrets ledare vad gäller säkerhet.

Peter / Patricia - Spejare 1 - "Trådarin"
Patrullerar området kring lägret och håller utkik efter spår av vilda djur, vandrare eller andra främlingar.

Kaj / Camilla - Spejare 2 - "Spanarin"
Patrullerar området kring lägret och håller utkik efter spår av vilda djur, vandrare eller andra främlingar.

Lea - Skräddare - "Lapparin"
Reparerar och tillverkar enkla kläder.

Johan / Johanna - Tekniker - "Teknis"
Håller den lilla teknik som lägret har i fungerande skick (vattenrenare, radio, gaslarm etc)

Ivana / Ivan - Fångare - "Fångarin"
Konstruerar fällor för både djur och inkräktare.

Alex - Vapenexpert - "Schtjutarin"
Ger lägrets vapen underhåll och konstruerar/reparerar bågar.

Oskar / Emma - Vedhuggare - "Huggarin"
Arbetar med att hugga och såga ved för lägrets behov.
All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.